Акционерное Общество «Крымская Фруктовая Компания»

Мы предлагаем только то,
 что вырастили сами
  с любовью на крымской земле!

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АО «Кримська фруктова компанія»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИМСЬКА ФРУКТОВА КОМПАНІЯ"

місцезнаходження: 97012, Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка,
код ЄДРПОУ – 32644372 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 04 вересня 2014 року об 10:00 годині
за адресою:
97012, Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка, АОКримська фруктова компанія”,
приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 09:00 до 09:45 у день та за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 серпня 2014 р.


Перелік питань, які виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

  1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії і прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Обрання Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про приведення установчих документів Товариства у відповідність до законодавства Російської Федерації шляхом викладення їх у новій редакції.
  4. Підтвердження повноважень виконавчого органу Товариства.
  5. Звернення до Федеральної податкової служби Російської Федерації із заявою про внесення відповідних даних про Товариство в єдиний державний реєстр юридичних осіб.
  6. Конвертація акцій Товариства у валюту Російської Федерації (рубль) та їх передача з метою ведення обліку акцій відповідно до діючого законодавства Російської Федерації.

Для участі у зборах необхідно надати:

  • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
  • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою:
297012, Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка, АО ”Кримська фруктова компанія”, приміщення актового залу,
з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Січкар А.О.

Довідки за телефоном: (06556) 6-19-70